تبلیغات
وبلاگ شخصی نگین رضاپور - قلب شما چقدر تند می زند؟
 

قلب شما چقدر تند می زند؟

نوشته شده توسط :نگین رضاپور
سه شنبه 21 آذر 1391-09:41 ق.ظ

چه مدت طول می کشد تا قلبتان 1000بار بزند؟ 

پاسخ: حدود 15دقیقه طول می کشد تا قلب 1000ضربه بزند.

 حساب کنید:

 اگر در نیمه شب اول فروردین سال 1385، شروع به شمارش ضربان خود کنید، 

کی ضربان یک میلیونیوم را خواهید شمرد؟ ضربان یک بیلیونیوم را چطور؟  

در 10 فروردین 1385 قلب شما حدود 1 میلیون بار زده است. 27 سال بعد، تعداد ضربان قلب شما به حدود 1 بیلیون ضربه خواهد رسید.

   راهنمایی:

 تخمین و فهم اعداد بزرگ از مهارتهای مفید ریاضی است. بدون این مهارت، درک مسائلی مانند قروض ملی یا فاصله مریخ مشکل خواهد بود.

 سرعت ضربان قلب خود را برحسب ضربان در دقیقه، در ساعت و در روز تخمین بزنید.   

 شروع کنید:

 بهترین نتطه برای احساس نبض، روی مچ یا گردنتان است.  

یه مدت 15ثانیه تعداد ضربان نبض خودرا بشمرید و آن را در 4 ضرب کنید و یابه مدت 30 ثانیه تعداد ضربان را شمرده و آن را در 2ضرب نمایید بدین ترتیب تعداد ضربان قلب خود را در 1دقیقه خواهید دانست و به راحتی تعداد ضربان را در ساعت یا 1روز می توان محاسبه نمود.

چه مدت طول می کشد تا قلبتان 1000بار بزند؟ 

پاسخ: حدود 15دقیقه طول می کشد تا قلب 1000ضربه بزند.

 حساب کنید:

 اگر در نیمه شب اول فروردین سال 1385، شروع به شمارش ضربان خود کنید، 

کی ضربان یک میلیونیوم را خواهید شمرد؟ ضربان یک بیلیونیوم را چطور؟  

در 10 فروردین 1385 قلب شما حدود 1 میلیون بار زده است. 27 سال بعد، تعداد ضربان قلب شما به حدود 1 بیلیون ضربه خواهد رسید.

   راهنمایی:

 تخمین و فهم اعداد بزرگ از مهارتهای مفید ریاضی است. بدون این مهارت، درک مسائلی مانند قروض ملی یا فاصله مریخ مشکل خواهد بود.

 سرعت ضربان قلب خود را برحسب ضربان در دقیقه، در ساعت و در روز تخمین بزنید.   

 شروع کنید:

 بهترین نتطه برای احساس نبض، روی مچ یا گردنتان است.  

یه مدت 15ثانیه تعداد ضربان نبض خودرا بشمرید و آن را در 4 ضرب کنید و یابه مدت 30 ثانیه تعداد ضربان را شمرده و آن را در 2ضرب نمایید بدین ترتیب تعداد ضربان قلب خود را در 1دقیقه خواهید دانست و به راحتی تعداد ضربان را در ساعت یا 1روز می توان محاسبه نمود.

 راه حل:


با استفاده از تخمین زدن می توان به سرعت به پا سخ های منطقی و قابل قبول دست یافت مثلاً تعداد ضربان قلب خود را به عددی گرد کنید تا محاسبات بعدی آسان شود. اگر ضربان قلب شما 72 بار درد قیقه است عدد 70 تخمین خوبی خواهد بود.

 

 

 تعداد ضربان در1 روز  تعداد ضربان در 1روز تعداد ضربان در1ساعت
25×000  4  =100000 24×4200 =100800 0 6× 0 7 =4200

 

 

حال اگر بخواهیم بدانیم که چند روز طول می کشد تا 1میلیون ضربان داشته باشیم چنین عمل می کنیم؟     

0 1=00000 1/000000 1     

پاسخ 10روز خواهد بود و برای محاسبه زمان مورد نیاز برای 1بیلیون ضربان چنین عمل می کنیم:  

0000 1=00000  1/ 000000000 1  

چون هر سال 365 روز است بنابراین 4/ 27=365/0000 1 یعنی تقریبا 4/ 27سال طول می کشد. 

ضربان 1بیلیونیوم در مرداد 1412رخ خواهد داد.    

 

تحقیق کنید:

در اینترنت با استفاده از کلمه کلیدهای بیلیون، تریلیون و اعداد بزرگ به جستجوی اعداد بزرگ بپردازید.

این آدرس را هم امتحان کنید: 

 

مسائل اضافی :

 

 1- آیا تا به حال 1میلیون دقیقه زندگی کرده اید؟ 

آیا کسی را می شناسید این مدت عمر کرده باشد؟   

2-آیا تا به حال 1میلیون دقیقه زندگی کرده اید؟ آیا کسی را می شناسید که این مدت عمر کرده با شد؟             

3- آیا تا به حال یک میلیون ساعت زندگی کرده اید؟  

آیا کسی را می شناسید این مدت عمر کرده باشد؟ 

4- در راه حل ارائه شده برای مسئله اولیه این مطلب، جهت سادگی محاسبات عدد72 یعنی تعداد ضربان قلب در دقیقه به عدد 70 گرد شد. اگر با عدد 72 محاسبات را انجام دهیم چقدر تفاوت در پاسخ ها به دست آمده به وجود خواهد آمد؟   

 

 

 

فکر کنید:

 

با 1میلیو ن قطره آب، کدامیک از کارهای زیر را می توان انجام داد:   

 

آن را بنوشیم با آن حمام کنیم  در آن شنا کنیم.  

 

شهر شیکاگو تقریبا 3 میلیون نفر جمعیت دارد. جمعیت شهر شما چند برابر بیشتر یا کمتر از جمعیت شیکاگو است؟  

 

هنگام جمع بستن، گرد کردن اعداد چقدر پاسخ شما تاثیر می گذارد؟  

 

هنگام ضرب چطور؟  چه تقریبی از نظر شما قابل قبول است؟      

 

 

 

آیا می دانید:

 

در همه جای دنیا 1میلیون یعنی6 10 = 3 10×   3 10 تعریف یک بیلیون در نقاط مختلف جهان متفاوت است.  

 

در امریکا یک بیلیون، هزار برابر یک میلیون است یعنی 9 10 = 106× 3 10 اما در انگلستا ن و فرانسه، 1بیلیون، 1میلیون برابر 1میلیون است یعنی 1012=106×  6 10     

 

                                               

 

پاسخ به مسائل اضافی:

 

1- بله می دانیم هر ساعت 60 دقیقه، هر روز 24 ساعت و هر هفته 7 روز است پس 10080=7×60× 24 یعنی تقریبا هر هفته 10000 دقیقه می شود.  

بنابراین 1میلیون دقیقه حدود 100هفته می گردد یا حدود 2سال تمام کسانی که بیش از 2 سال دارند حداقل 1میلیون دقیقه یعنی عمر کرده اند.  

2-خیر، چون یک بیلیون معادل هزار میلیون می باشد پس 1بیلیون دقیقه یعنی 2000=2× 1000 سال   

3-هر سال تقریبا 8760=365 × 24 ساعت دارد 114=8760/000000 1   

احتمال خیلی کمی وجود دارد که شما فردی را بشناسید که حدود 114 سال عمر کرده باشد.      

4-برای یک میلیون ضربان قلب، پاسخ 5/ 15 ساعت تفاوت خواهد داشت.    

برای یک بیلیون ضربان قلب، پا سخ 9ماه تفاوت خواهد داشت.

درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox